Wsparcie biznesu

Branża: usługi

Kompetencja: coaching narzędziowy

Główne cele: celem na proces coachingowy było wzmocnienie i poprawa  pozycji szefa – lidera w zespole, którym zarządzał; zdiagnozowanie swoich słabych i mocnych stron oraz umiejętność świadomego czerpania ze swoich osobistych zasobów oraz z zasobów zespołu.
Podjęte działania: proces coachingowy rozpoczął się od diagnozy wartości nadrzędnej towarzyszącej zarządzaniu zespołem pracowniczym oraz diagnozy obszarów deficytowych związanych z systemem wartości klienta. W wyniku tej diagnozy zostały wyłonione obszary do zmian, których oczekuje klient w relacjach z poszczególnymi członkami zespołu, którymi zarządza. Na podstawie zebranych danych oraz oczekiwań klienta, powstał action plan poszczególnych etapów działań w relacjach szef – zespół.
Uzyskane efekty: wynikiem procesu coachingowego było wdrożenie w zespole klienta nowych zasad dotyczących relacji i współpracy w zespole. Wprowadzono nowy model przepływu informacji oraz uszczegółowiono zakresy kompetencji i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu. Obecnie Klient realizuje poszczególne etapy wypracowanego podczas sesji coachingowych action planu działań na najbliższy rok.
W organizacji znacznie poprawiła się komunikacja i świadomość zależności działań poszczególnych osób w zespole. Pracownicy dostrzegli poprawę w przepływie informacji pomiędzy szefem i zespołem, zaczęli doceniać przewidywalność i konsekwencje w działaniach swojego szefa. Znacznie wzrosła efektywność pracy w zespole oraz przepływ informacji pomiędzy zespołami pracowniczymi w całej firmie. Obecnie realizujemy procesy coachingowe dla pozostałych szefów zespołów w tej firmie.
 

Wróć

W górę