Szkolenia

Branża: przemysł ciężki

Kompetencje: HR

Główne cele: badanie potrzeb szkoleniowych wykazało niską efektywność działań rekrutacyjnych pracowników HR oraz niezadowalający poziom pracy osób już zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych. Było to związane z niepełnym wykorzystywaniem potencjału zatrudnianych pracowników. Luki kompetencyjne pracowników HR dotyczyły słabej znajomości narzędzi rekrutacji i selekcji pracowników, słabą znajomość zasad budowania profili kompetencyjnych oraz metod budowania baz kandydatów na określone i doprecyzowane środowiska.

Podjęte działania: pracownicy HR uzupełnili swoją wiedzę z zakresu:
• metod naboru i selekcji,
• typologii i metodologii prowadzenia wywiadów w procesach selekcji pracowników.

Uzyskane efekty: w wyniku realizacji szkoleń uczestnicy stworzyli własną bazę kandydatów zgodnych z indywidualnymi, określonymi precyzyjnie kryteriami, stworzyli szczegółowe profile kompetencyjne przypisane do poszczególnych stanowisk w ich organizacji.

Wróć

W górę