Szkolenia

Branża: instalacyjno-sanitarna

Kompetencja:prowadzenie rozmowy handlowej, organizacja pracy, definiowanie i realizacja celów.

Główne cele: Celem projektu była poprawa kwalifikacji zawodowych pracowników działów handlowych.

Podjęte działania: Uczestnicy w toku realizacji projektu wzięli udział w 18 szkoleniach.

Uzyskane efekty: uczestnicy projektu nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia rozmowy handlowej, a w szczególności rozmowy o cenie i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem.

Wróć

W górę