Szkolenia

Branża: produkcyjna

Kompetencja: zarządzanie, współpraca zespołowa, myślenie strategiczne, motywowanie.

Główne cele: Celem projektu była poprawa kwalifikacji zawodowych kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla oraz budowanie przynależności do firmy pracowników produkcji.

Podjęte działania: Uczestnicy w toku realizacji projektu wzięli udział w 80 szkoleniach, które obejmowały 20 tematów podzielonych na 4 bloki szkoleniowe. Projekt obejmował w 80% szkolenia miękkie, a w 20% szkolenia specjalistyczne związane z wykonywanym rodzajem działalności.

Uzyskane efekty: uczestnicy projektu nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania skoncentrowanego na efekt: jak podnosić jakość produkcji, planować strategicznie i operacyjnie, zarządzać projektami. Drugi filar szkoleń dla kadry menadżerskiej to skoncentrowanie się na współpracy zespołowej, motywowaniu i delegowaniu zadań. Dla pracowników produkcji dedykowane, których celem było podniesienie ich morale i motywacji do pracy.

Wróć

W górę