Projekty

Branża: motoryzacyjna

Kompetencja: zarządzanie, finansowe, informatyczne

Główne cele: Celem projektu była poprawa kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wzrostu efektywności pracy oraz poprawy funkcjonowania i jakości produkcji w wiodącej firmie z branży motoryzacyjnej w Polsce.

Podjęte działania: Uczestnicy w toku realizacji projektu wzięli udział w 232 szkoleniach, które obejmowały 108 tematów podzielonych na 4 bloki szkoleniowe. Projekt obejmował zarówno szkolenia miękkie jak i specjalistyczne związane z wykonywanym rodzajem działalności.

Uzyskane efekty: uczestnicy projektu nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania jakością produkcji, analiz ryzyka, controllingu, przepisów prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń czy znajomości narzędzi informatycznych W zakresie szkoleń specjalistycznych pracownicy nabyli praktyczną wiedzę z zakresu m.in. transportu ładunków niebezpiecznych, podstaw pneumatyki i robotyki, technik procesów zgrzewania metali i tworzyw sztucznych, czy optymalizacji procesów produkcji.

Wróć

W górę