Projekty

Branża: projekt otwarty

Kompetencja: komunikacja

Główne cele: Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych 42 osób powyżej 50 roku życia, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowe) oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 19 osób biorących udział w projekcie.

Podjęte działania: uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach aktywizacyjnych, na których to dowiedzieli się jak poprawnie opracowywać dokumenty aplikacyjne (CV, listy motywacyjne), jak skutecznie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych i konfliktowych. Udział w spotkaniach z doradcą zawodowym był pomocny w określeniu ich ścieżki rozwoju. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w szkoleniach zawodowych w jednym z wybranych kursów (Podstawy spawania blach i rur metodą MAG, Florystyka, Pracownik ochrony), następnie uczestniczyli w trzymiesięcznym stażu zawodowym. Po zakończonym stażu odbyły się spotkania z pośrednikiem pracy czego efektem było znalezienie zatrudnienia.

Uzyskane efekty: Po realizacji projektu uczestnicy nabyli umiejętności poruszania się po rynku pracy ora nowe umiejętności zawodowe. Wszystkie osoby pozytywnie zakończyły udział w szkoleniach i stażach zawodowych dzięki czemu podniosły umiejętności zawodowe i społeczne. 19 osób powróciło na rynek pracy podejmując zatrudnienie.

Wróć

W górę