Fundusze UE

Branża: gastronomiczna

Pozyskanie dofinansowania na zakup nieruchomości i wyposażenia restauracji

Główne cele: celem projektu była dywersyfikacja świadczonych usług

Podjęte działania: Do Zespołu ds. pozyskiwania środków z UE zgłosił się Klient, poszukujący możliwości dofinansowania rozszerzenia działalności jego firmy o nowe usługi. Analiza charakteru działalności firmy i możliwości inwestycyjnych przeprowadzona przez pracowników MCS doprowadziła do opracowania koncepcji projektu, która została zaakceptowana i uzupełniona przez Klienta. Na tej podstawie został opracowany wniosek o dofinansowanie (wraz z załącznikami), który został złożony w konkursie organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”.

Uzyskane efekty: wniosek został pozytywnie zweryfikowany zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym. Obecnie klient jest na etapie negocjacji umowy o dofinansowanie, w działaniach tych również korzysta ze wsparcia MCS.

Wróć

W górę