Fundusze UE

Branża: energetyczna

Pozyskanie dofinansowania na wdrożenie i zastosowanie w firmie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych

Główne cele: elem projektu była informatyzacja działalności firmy i usprawnienie komunikacji z klientami

Podjęte działania: Zespół ds. pozyskiwania środków z UE przeprowadził analizę planów inwestycyjnych Klienta i opracował koncepcję projektu informatycznego obejmującego stworzenie serwisu internetowego, zastosowanie systemu fotokodów i podpisu cyfrowego oraz zakup i wdrożenie oprogramowania wspomagającego zarządzanie. Doradca przedstawił możliwość dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie 2.3 „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP”. Klient zdecydował się na powierzenie MCS przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (w tym z rozbudowanym biznesplanem), skorzystał również z usług doradczych na etapie negocjowania i podpisywania umowy z MJWPU

Uzyskane efekty: procedura konkursowa zakończyła się dla Klienta sukcesem, otrzymał dotację w wysokości 60% wartości projektu i zrealizował projekt osiągając wszystkie założone cele.

Wróć

W górę