Fundusze UE

Branża: logistyczna

Pozyskanie dofinansowania na system informatyczny typu B2B

Główne cele: celem projektu była automatyzacja procesów zachodzących w relacjach między Klientem a jego trzema kontrahentami poprzez zintegrowanie ich systemów informatycznych.

Podjęte działania: Zespół ds. pozyskiwania środków z UE zapoznał się z charakterystyką działalności firmy Klienta oraz określonymi przez niego potrzebami i oczekiwaniami. Doradca przedstawił możliwość dofinansowania projektu ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”. Kolejne działania polegały na opracowaniu budżetu, uszczegółowieniu założeń projektu, opracowaniu wniosku o dofinansowanie i biznes planu. Klient otrzymał również wsparcie w przygotowaniu pozostałych załączników do wniosku i dopełnieniu wymogów formalnych określonych w procedurze konkursowej.

Uzyskane efekty: dzięki otrzymaniu dofinansowania w wysokości 70% wartości projektu Klient zakupił i wdrożył system informatyczny, który umożliwił wzrost efektywności procesów biznesowych i przyczynił się do zwiększenia przychodów i zysków firmy.

Wróć

W górę