Fundusze UE

Branża: fiskalna

Pozyskanie dofinansowania na duży projekt inwestycyjny

Główne cele: celem projektu było rozpoczęcie świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem serwisu internetowego o tematyce fiskalnej.

Podjęte działania: Zespół ds. pozyskiwania środków z UE zapoznał się z założeniami projektu przedstawionymi przez Klienta oraz jego możliwościami, oczekiwaniami i potrzebami. Na tej podstawie pracownicy MCS we współpracy z Klientem opracował budżet projektu, określił jego cele i etapy realizacji. W związku z tym, że Klient planował rozpoczęcie działalności w branży informatycznej jako właściwe źródło dofinansowania został wskazany Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Kolejnym krokiem było przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i udział w procedurze konkursowej.

Uzyskane efekty: wniosek przygotowany przez pracowników MCS został pozytywnie zweryfikowany na każdym etapie oceny a projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych. Projekt został z sukcesem zrealizowany. Klient osiągnął wszystkie cele i nadal rozwija swoją działalność zarówno w branży fiskalnej jak i informatycznej.

Wróć

W górę