• MCS
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających internetowy serwis MCS sp. z o.o. sp. k. [dalej Serwis] informujemy, że dane osobowe, przekazywane dobrowolnie w formularzach rejestracyjnych, są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest MCS sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy al. Czerskiej 14, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS : 0000467343, NIP: 5252211868, REGON: 013222532Na stronie znajdują się linki do innych witryn, w tym witryn firm współpracujących z MCS sp. z o.o. sp. k., które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. W związku z powyższym informujemy, iż witryny te nie są objęte niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

 1. Dane kontaktowe

  Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.

  Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Serwisu.

  Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe podczas wypełniania formularza za pomocą internetowego Serwisu zbierane będą następujące dane osobowe, które umożliwią nam kontakt zwrotny:

  • Nazwa firmy
  • Adres firmy
  • NIP firmy
  • Imię i nazwisko Użytkownika
  • PESEL Użytkownika    
  • Numer telefonu Użytkownika
  • E-mail użytkownik

  Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być również wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.

  W przypadku kontaktu z administratorem Serwisu, poprzez e-mail, użytkownik przekazuje adres email administratorowi serwisu. Dane zbierane podczas korespondencji między Użytkownikiem, a administratorem Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na pytania Klienta lub Użytkownika.

 2. Sposób przetwarzania danych kontaktowych

  Powyższe dane będą wykorzystane do wysyłania drogą elektroniczną powiadomień związanych ze świadczonymi usługami.

  Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

  Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

  Dane w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobą trzecim.

 3. Cookies

  Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych zainteresowań i preferencji Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

 4. Zarządzanie plikami cookies

  Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Serwis lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. MCS sp. z o.o. sp. k. zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać prawidłowo.

  Dane zbierane automatycznie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań działań Użytkowników podejmowanych w Serwisie.

 5. Sposób kontaktu Administratora z Użytkownikami

  Administrator będzie kontaktował się z Użytkownikiem drogą elektroniczną lub telefonicznie. Kontakt będzie dotyczył wyłącznie kwestii związanych z oferowanymi usługami.

 6. Prawa autorskie

  Wszelkie prawa do całej zawartości Serwisu są zastrzeżone. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków towarowych. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana - bez uprzedniej, pisemnej zgody MCS sp. z o.o. sp. k.

 7. Zmiany w polityce prywatności

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na Serwisie.

 8. KONTAKT z Administratorem

  Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.

  Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.

  Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: MCS sp. z o.o. sp. k., ul. Czerska 14, 00-732 Warszawa tel: (22)839 55 99, fax: (22)112 40 36, e-mail: kontakt@mcs.edu.pl

  Wszelkie informacje niezbędne do skontaktowania się z Administratorem znajdują się w zakładce Kontakt.

Wróć

W górę