HR

Dział HR to podstawa funkcjonowania każdej organizacji. Bez sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi, nie można mówić o efektywności pracy. Działy HR odpowiadają za wiele istotnych procesów takich jak: rekrutacja, szkolenia, ocena i rozwój pracowników, usprawnianie systemów motywacyjnych i wiele innych. We współpracy z kadrą menadżerską kreują również kulturę organizacyjną i standardy współpracy w organizacji.
Nasze szkolenia dostarczą Wam istotnych narzędzi niezbędnych do prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi w wyżej wymienionych obszarach oraz pomogą przećwiczyć niezbędne umiejętności potrzebne go sprawnego prowadzenia HRM.

Ścieżka klasyczna

Ścieżka klasyczna zawiera programy bazujące na światowej sławy ekspertach a uczestnictwo w szkoleniach w ramach tej ścieżki wyposaży Cię w pewien podstawowy zasób wiedzy i umiejętności w wybranym przez Ciebie obszarze.

Ścieżka autorska

Ścieżka autorska zawiera programy bazujące na doświadczeniu naszych trenerów. Nie znajdziesz ich nigdzie indziej! Uczestnictwo w szkoleniach w ramach tej ścieżki pozwoli Ci spojrzeć na wybrany przez Ciebie obszar z innej perspektywy oraz w niestandardowy sposób. Dlaczego tak? Ponieważ dzisiaj - w dynamicznej i konkurencyjnej rzeczywistości musisz z jednej strony posiadać podstawowe kompetencje i umiejętności w danym obszarze, z drugiej zaś działać innowacyjnie i niestandardowo.

Wróć

W górę