Jak pozyskać dotację z UE

Oferujemy kompleksowe wsparcie w całym procesie ubiegania się o dotacje dla firm z Unii Europejskiej: od koncepcji, pierwszego pomysłu i jego analizy, przez realizację (także pisanie projektów unijnych), aż po końcowe rozliczenie. Proponowane przez nas formy i modele współpracy zawsze adaptujemy do oczekiwań i możliwości naszych Klientów. Oznacza to, że pozyskiwanie środków unijnych będzie dla Państwa indywidualną szansą na rozwój.

 

W ramach nowej perspektywy, którą tworzą dotacje UE na lata 2014-2020 możesz liczyć na nasze wsparcie zarówno przy projektach szkoleniowych (tzw. szkolenia dofinansowane), jak również inwestycyjnych i badawczych.

 

W ramach projektów szkoleniowych pomożemy pozyskać finansowanie m.in. w zakresie:

 • szkoleń, doradztwa, coachingu
 • studiów podyplomowych
 • aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

W ramach projektów inwestycyjnych (dotacje 2014-2020) pozyskiwanie funduszy unijnych może oznaczać pomoc m.in. w zakresie:

 • prowadzenia prac B+R przez konsorcja naukowo-przemysłowe lub przedsiębiorstwa, innowacji w przedsiębiorstwach lub strategicznej infrastruktury badawczej w różnego typu jednostkach naukowych;
 • zwiększenia potencjału naukowo-badawczego przedsiębiorstw;
 • działań ukierunkowanych na wzrost innowacyjności - jest to zarówno rozwój infrastruktury B+R, jak i prace badawczo-rozwojowe prowadzone w różnego typu przedsiębiorstwach (wsparcie dotyczy również wdrożenia dostępnych wyników prac B+R/technologii);
 • działań podejmowanych na rzecz przedsiębiorców, których praca w zakresie rozwoju produktów i usług opiera się na TIK, sprzedaży elektronicznej (sprzedaż internetowa usługi towarów), tworzenia i udostępniania usług elektronicznych;
 • czynności podejmowanych w celu optymalizacji procesów modernizacyjnych (głownie w obszarze tworzenia i udostępniania usług elektronicznych).

Pozyskiwanie dotacji unijnych oraz obecność naszych ekspertów oznacza dla Państwa również możliwość:

 • internacjonalizacji prowadzonej działalności gospodarczej oraz jej promocję;
 • promocji gospodarczej i turystycznej regionu;
 • przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - tzw. OZE).

Z nami łatwo i w kilku krokach sięgniesz po dotację - nową perspektywę rozwoju!

 

KROK 1: OKREŚL SWOJE POTRZEBY

 • ile pieniędzy potrzebujesz?
 • na co chcesz przeznaczyć środki (eksport, innowacje, tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkolenia pracowników, czy też zakup maszyn lub rozbudowę obecnych obiektów)?

 

KROK 2: UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE Z DORADCĄ MCS

Doradca MCS bezpłatnie przekaże Ci informacje:

 • na co możesz uzyskać dofinansowanie
 • jakie masz szansę na uzyskanie dotacji
 • jak napisać wniosek abyś otrzymał dotację (pomagamy naszym Klientom w pisaniu wniosków projektowych).

 

KROK 3: ZLEĆ NAPISANIE BIZNES PLANU I WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

MCS szczegółowo przeanalizuje i opisze Twoją firmę pod kątem kryteriów otrzymania dotacji 2014-2020 z danego programu i kompleksowo przygotuje całą dokumentację aplikacyjną (podejmiemy się m.in. pisania wniosku projektowego).

 

KROK 4: ZREALIZUJ I ROZLICZ PROJEKT Z PROFESJONALISTAMI

Pozyskanie środków unijnych, a tym samym i uzyskanie dofinansowania z dostępnych programów pomocowych to tylko połowa sukcesu. Aby wydatki w ramach projektu nie były obcięte ani poziom dofinansowania zmniejszony - projekt trzeba poprowadzić zgodnie z właściwymi wytycznymi.

 

MCS pokieruje w Twoim imieniu wszystkimi etapami realizacji - będzie pilnować terminów, przeprowadzi Cię przez proces zarządzania oraz rozliczy w imieniu Twojej firmy otrzymaną dotację.

 

Więcej na temat zarządzania i rozliczania projektu dowiesz się TUTAJ zaś aktualne konkursy TUTAJ

 

Wróć

W górę