Rejestry i członkostwa

Rejestr Instytucji Szkoleniowych

Nie mamy nic do ukrycia i co roku aktualizujemy dane o naszej działalności. MCS  jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Chcesz wiedzieć więcej? http://wup.mazowsze.pl/new/?phtml=1452071115

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Jesteśmy na rynku ponad 15 lat. Zaczynając pod koniec lat 90. byliśmy pionierami branży szkoleniowej i wzrastaliśmy razem z nią. Przez pierwsze lata działalności brakowało nam jednak przestrzeni, w której moglibyśmy spotykać się z innymi podmiotami naszej branży, dzielić się pasją, doświadczeniem i wzajemnie wspierać. Nie było również żadnej organizacji, która mogłaby jednym głosem przemawiać w imieniu całego sektora i wpływać na formułowanie przepisów prawa.

Dlatego w 2004 roku przyłączyliśmy się do grupy pierwszych 100 firm szkoleniowych, które utworzyły Polską Izbę Firm Szkoleniowych. PIFS to ogólnopolska organizacja zrzeszająca przedsiębiorców prowadzących działalność szkoleniową. Będąc jej członkiem – założycielem mamy wpływ na kształtowanie możliwości i usuwanie barier w rozwoju całej branży.

Misją PIFS jest działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia przez całe życie. Jako firma popieramy ten postulat i ciągle doskonalimy nasz warsztat pracy. Pracujemy nad etyką zawodu, szerzymy dobre praktyki, poprzez PIFS staramy się wpływać na przepisy prawne i sposób administrowania pieniędzmi publicznymi.

Chcesz wiedzieć więcej? www.pifs.org.pl

Dobre praktyki

Dobre praktyki to kodeks zasad przyjętych do stosowania przez przedsiębiorstwa działające na danym rynku. Oparte są o ogólne normy moralne i zgodne z obowiązującym prawem, aby zapewniać jak najlepsze, etyczne i proklienckie działanie firm. Dlatego dobre praktyki stanowią podstawę naszego myślenia o sposobie prowadzenia biznesu i realizacji usług.

Po pierwsze, przestrzegamy Kodeksu Dobrych Praktyk stworzonego przez PIFS.

Chcesz wiedzieć więcej? www.pifs.org.pl/strona/kodeks-dobrych-praktyk.html

Po drugie, ba bazie własnych doświadczeń tworzymy wewnętrzne dobre praktyki, których przestrzegamy podczas codziennej pracy. Jednym z obszarów, o które dbamy szczególnie, jest kadra dydaktyczna realizująca usługi szkoleniowe i rozwojowe. Osoby te stanowią trzon Działu Merytorycznego. Dyrektor zespołu ustanowił ścisłe reguły rekrutacji, rozwoju i oceny członków zespołu trenerskiego. Poniżej zdradzamy niektóre z naszych wewnętrznych procedur.

Po drugie, ba bazie własnych doświadczeń tworzymy wewnętrzne dobre praktyki, których przestrzegamy podczas codziennej pracy. Jednym z obszarów, o które dbamy szczególnie, jest kadra dydaktyczna realizująca usługi szkoleniowe i rozwojowe. Osoby te stanowią trzon Działu Merytorycznego. Dyrektor zespołu ustanowił ścisłe reguły rekrutacji, rozwoju i oceny członków zespołu trenerskiego. Poniżej zdradzamy niektóre z naszych wewnętrznych procedur.

Każdy członek Działu Merytorycznego poddawany jest okresowej ocenie pod kątem umiejętności własnych i jakości prowadzonych usług szkoleniowych. Ocena taka dokonywana jest poprzez superwizję, czyli regularne indywidualne rozmowy na temat konkretnych wyzwań zawodowych. Podczas tego procesu analizowane są między innymi warsztat pracy Trenera, preferowane kierunki rozwoju Trenera wpływające na skuteczność szkoleń oraz praca Trenera podczas szkolenia (audyty wewnętrzne).

Narodowy Program Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020

Przystąpiliśmy do NPPPP 2020, ponieważ wierzymy, że razem można więcej.

Program powstał po to, aby pomagać polskim przedsiębiorcom. Dzieląc się doświadczeniem i wymieniając know-how z Partnerami Programu możemy rozwijać siebie i działać na korzyść polskiej gospodarki w ogóle, a branży szkoleniowej w szczególności. Wszyscy stanowimy jeden organizm zależny od siebie, sukces jednej firmy, może być zaczątkiem sukcesu innej. Klient naszego Partnera może właśnie szukać solidnej firmy do wykonania usług, które oferujemy.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie działania podejmowane na rzecz promocji przedsiębiorczości i dające możliwość bycia na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami gospodarczymi kraju, są warte zachodu. Wszyscy powinniśmy mieć szanse rozwijać biznes. Dzięki uczestnictwu w Programie mamy możliwość promocji MCS wśród innych firm szukających partnerów do współpracy i chcących nawiązać nowe kontakty biznesowe oraz uczestnictwa w przeróżnych spotkaniach informacyjno-szkoleniowych. Czemu działać samotnie, jeżeli możemy wspierać się nawzajem?

Chcesz wiedzieć więcej? www.polskaprzedsiebiorczosc.pl

Wróć

W górę