Szkolenia

Branża: bankowość

Kompetencje: menadżerskie i sprzedażowe, obsługa klienta, efektywność osobista

Główne cele: głównym celem realizowanym w tym projekcie było doskonalenie kompetencji menedżerskich na trzech poziomach w hierarchii zarządzania: liderzy, kierownicy i dyrektorzy. Braki kompetencyjne na wszystkich trzech poziomach dotyczyły przepływu informacji wewnątrz firmy, skuteczności w zarządzaniu zespołami oraz niskiego poziomu motywacji do działania i gotowości na zmianę. W pionie sprzedaży udział w szkoleniach miał pomóc w pogłębieniu stopnia znajomości i świadomości stosowania standardów sprzedażowych.

Podjęte działania: kadra menedżerska uczestniczyła w szkoleniach z zakresu skutecznej komunikacji wewnątrz firmy, roli i zadań szefa, z zakresu efektywności osobistej i zarządzania zadaniami zespołu i delegowania odpowiedzialności. Natomiast pracownicy służb sprzedaży w szkoleniach produktowych realizowanych wspólnie z trenerami wewnętrznymi, szkoleniach dotyczących standardu sprzedaży i procesu sprzedaży. W szkoleniach wzięło udział ponad 300 osób.

Uzyskane efekty: w wyniku zrealizowanych działań rozwojowych kadra menedżerska uzupełniła swoją wiedzę i umiejętności z zakresu, zarządzania, komunikacji i efektywności własnej. Pracownicy służb sprzedaży wskazywali na wzrost świadomości w obszarze stosowania standardu sprzedaży i budowania postawy proaktywnej w działaniach handlowych.

Wróć

W górę