Szkolenia

Branża: motoryzacja

Kompetencje: menadżerskie i sprzedażowe, obsługa klienta, efektywność osobista

Główne cele: problemem, z którym zgłosił się Klient, były braki kompetencyjne kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania zespołem i rozwiązywania bieżących problemów. Klientowi zależało na zwróceniu uwagi na indywidualne osiągnięcia oraz na wdrożeniu nowej kultury pracy odnoszącej się do jakości. Realizowane szkolenia objęły również służby handlowe, pracowników wsparcia sprzedaży w centrali i w salonach firmowych. Ich głównym celem było podniesienie poziomu obsługi Klienta oraz długofalowo wyników sprzedaży.

Podjęte działania: w ciągu około 18 miesięcy kadra menedżerska systematycznie brała udział w szkoleniach z kilkunastych różnych tematów. Wśród nich wyróżnić można przywództwo, zarządzanie zespołem i prowadzenie efektywnej komunikacji, oceny pracownicze oraz zarządzanie czasem, efektywnością osobistą i stresem. Niemal 60 osób przeszło dobraną indywidualnie ścieżkę szkoleniową, tak aby wzmocnić kompetencje niezbędne do pracy na stanowisku menedżerskim. Pracownicy służb sprzedaży uczestniczyli w szkoleniach doskonalących kompetencje intra i interpersonalne. W szkoleniach wzięło udział około 240 osób.

Uzyskane efekty: kadra menedżerska zyskała wiedzę i umiejętności pozwalające sprawniej zarządzać zespołami, przy zachowaniu dobrej relacji pomiędzy przełożonym a podwładnym. Dzięki zwróceniu uwagi na efektywność w zarządzaniu czasem managerom udało się odzyskać kontrolę nad sprawnością wykonywania codziennych obowiązków. Patrząc z perspektywy całej firmy, szkolenia pozwoliły udoskonalić pracę wielu działów, co wpłynęło pozytywnie na codzienną aktywność całej firmy.

Wróć

W górę