Szkolenia

Branża: przemysł spożywczy, FMCG

Kompetencje: sprzedażowe i menadżerskie

Główne cele: Klient główny nacisk położył na podniesienie sprzedaży oraz na podniesienie kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej - kierowników regionalnych odpowiedzialnych za zespoły sprzedażowe i dyrektorów regionalnych. Luki kompetencyjne dotyczyły budowania trwałych relacji z Klientem, procesu oraz technik sprzedaży. Na poziomie menedżerskim głównym celem było budowanie autorytetu kierownika zespołu sprzedaży, egzekwowanie wyznaczonych celów sprzedażowych oraz przygotowanie do pełnienia roli menadżerskiej w ramach programu „Manager jutra” osób wyróżniających w grupie przedstawicieli handlowych. Realizowane działania miały charakter nowatorski. Klient zdecydował się na realizacji szkoleń nie tylko doskonalących kompetencje zawodowe, ale również te z obszaru umiejętności intrapersonalnych, nastawionych na budowanie efektywności osobistej służb sprzedaży.

Podjęte działania: Szkolenia poprzedzone zostały dogłębną analizą potrzeb realizowaną na kilku poziomach: przedstawiciel handlowi, kierownicy regionalni, dyrektorzy regionalni, dział HR trenerzy, trenerzy wewnętrzni. Przedstawiciele handlowi uzupełnili swoją wiedzę z zakresu technik sprzedaży, komunikacji z Klientem, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, efektywnego planowania i realizowania celów. Uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przepływu informacji w zespołach sprzedażowych. Przedstawiciele kadry menadżerskiej uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przywództwa, delegowania i nadzorowania zadań, zarządzania poprzez cele, zarządzania strategicznego. W warsztatach wzięło udział około 350 handlowców i 60 przedstawicieli kadry menadżerskiej.

Uzyskane efekty: w wyniku realizacji wyżej wymienionych ścieżek szkoleniowych, średnia i wyższa kadra menedżerska uzupełniła swoją wiedzę z zakresu kluczowych kompetencji menedżerskich. Uczestnicy podkreślali wzrost sowich kompetencji komunikacyjnych, które wpłynęły na usprawnienie przepływu informacji wewnątrz firmy oraz w relacjach z Klientami. Zespoły zaczęły funkcjonować efektywniej ze względu na wykorzystanie umiejętności menedżerów dotyczącej budowania poczucia współodpowiedzialności za realizacje celów nadrzędnych firmy oraz celów poszczególnych zespołów.

Wróć

W górę