Szkolenia

Branża: farmaceutyczna

Kompetencje: sprzedażowe i menedżerskie

Główne cele: Klient główny nacisk położył na podniesienie sprzedaży oraz na podniesienie kompetencji menedżerskich kierowników regionalnych odpowiedzialnych za zespoły sprzedażowe.
Luki kompetencyjne dotyczyły budowania trwałych relacji z Klientem, procesu oraz technik sprzedaży. Na poziomie menedżerskim głównym celem było budowanie autorytetu kierownika zespołu sprzedaży oraz egzekwowanie wyznaczonych celów sprzedażowych.

Podjęte działania: handlowcy uzupełnili swoją wiedzę z zakresy technik sprzedaży, komunikacji z Klientem, negocjacji oraz zarządzania sobą w czasie i planowania swoich zadań krótko i średnioterminowych. Przeszli również bloki szkoleniowe z zakresu przepływu informacji w zespołach sprzedażowych. Kierownicy regionalni przeszli szkolenia z zakresu przywództwa, delegowania i nadzorowania zadań.

Uzyskane efekty: w wyniku realizacji szkoleń zostały wypracowane standardy obsługi Klienta, które bezpośrednio wpłynęły na pozyskanie nowej grupy Klientów oraz podniosły wyniki sprzedaży.

Wróć

W górę