Szkolenia branza energetyczna

Branża: energetyczna

Kompetencje: menadżerskie

Główne cele: głównym celem realizowanym w tym projekcie było doskonalenie kompetencji menedżerskich na trzech poziomach w hierarchii zarządzania: brygadziści, mistrzowie zmiany, inżynierowie i menedżerowie. Braki kompetencyjne na wszystkich trzech poziomach dotyczyły przepływu informacji wewnątrz firmy, skuteczność w zarządzaniu zespołami oraz niski poziom motywacji do działania i gotowości na zmianę.

Podjęte działania: w trzech odrębnych Akademiach (Akademia Menedżera, Akademia Inżyniera,
Akademia Brygadzisty) uczestnicy przeszli kilkanaście szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji wewnątrz firmy, szkolenia menedżerskie, szkolenia z zakresu efektywności osobistej i zarządzania zadaniami zespołu i delegowania odpowiedzialności. W szkoleniach wzięło udział ponad 200 osób.

Uzyskane efekty: w wyniku realizacji wszystkich trzech akademii, średnia i wyższa kadra menedżerska uzupełniła swoją wiedzę i umiejętności z zakresu: zarządzania, komunikacji i efektywności własnej. Uczestnicy szczególnie docenili nowe kompetencje komunikacyjne, które usprawniły przepływ informacji wewnątrz firmy oraz w relacjach z Klientami. Zespoły zaczęły funkcjonować efektywniej ze względu na wykorzystanie umiejętności menedżerów dotyczącej budowania poczucia współodpowiedzialności za realizacje celów nadrzędnych firmy oraz celów poszczególnych zespołów..

Wróć

W górę