• MCS
  • Co nowego w MCS

Co nowego w MCS

PROWADZENIE PRAC BADAWCZO - ROZWOJOWYCH – DOLNY ŚLĄSK

W ramach konkursu uprawnionymi podmiotami są zarówno mikro, małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. Dofinansowane zostaną projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) oraz na zakupie i dostosowaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Wnioski można składać od 30 listopada 2015 do 7 grudnia 2015 r.
Więcej informacji TUTAJ

Wróć

W górę