• MCS
  • Co nowego w MCS

Co nowego w MCS

OCHRONA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ DLA MŚP

Konkurs dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych 10 000,00 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych 1 000 000,00 PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.
Więcej informacji TUTAJ.

Wróć

W górę