• MCS
  • Co nowego w MCS

Co nowego w MCS

Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Konkurs przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz innych (dużych).

 

Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe, Centrum badawczo-rozwojowe – jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 2 mln zł.

 

Wielkość dofinansowania, w zależności od rodzaju pomocy.

Wróć

W górę