• MCS
 • Co nowego w MCS

Co nowego w MCS

DOTACJE NA EKSPORT

Perspektywa finansowa 2014-2020 przewiduje dotacje na rozwój eksportu. Program realizowany jest w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w poszczególnych województwach.

Dotacje eksportowe przewidziane są także w ramach programów centralnych: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz Program Operacyjny Polska Wschodnia. W ramach tych programów operacyjnych dofinansowanie na rozwój eksportu możliwe będzie do uzyskania dla krajowych innowacyjnych przedsiębiorstw, a także dla wybranych podmiotów z makroregionu Polska Wschodnia.

 

 1. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR):

           Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw:

 1. Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW):
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM):

           Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki:

 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+):

            Działanie 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020 (RPO WŁ):

           Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD):

           Działanie 1.4 Internacjonalizacja Przedsiębiorstw:

 • Poddziałanie nr 1.4.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy horyzontalne,
 • Poddziałanie nr 1.4.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL):
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO):
 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020:

           Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

           Działanie 1.5. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020):

Wróć

W górę