• MCS
  • Co nowego w MCS

Co nowego w MCS

BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE – DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).
Poziom i wartość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln PLN.
Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:
· 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,
· 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

Więcej informacji Tutaj.

Wróć

W górę